Formación

Presentamos en esta página enlaces a todo tipo de cursos de formación sobre los TEA. Los textos de presentación están extraídos directamente de cada una de las sedes web de cada uno de los grupos recomendados.

Si conoce algún curso que, según su criterio, debería ser referenciado en esta página, por favor escriba un mensaje de correo a webmaster@espectroautista.info indicando la dirección sugerida.

ANNE Fundació. Curs de formació a professionals que treballen amb persones amb trastorns de l’espectre autista (http://annefundacio.org/teaprofessional.php)

El curs pretén formar als professionals implicats en l’atenció de persones amb Trastorn de l’Espectre Autista (TEA), ja sigui des de l’àmbit psicopedagògic com des de l`àmbit de la salut. Creiem fermament que una millor comprensió del que són els TEA possibilita als professionals intervenir d´una manera més coherent i eficaç. És important trencar estereotips i ajudar a mirar el present i el futur amb realisme però també amb optimisme i partint d’una idea clau: els infants, joves i adults amb TEA són éssers educables, sempre i quan se’ls hi ofereixi l’atenció psicopedagògica adient. No tot val.

ANNE Fundació. Servei de formació a familiars de persones amb transtorns de l’espectre autista (http://www.annefundacio.org/activitat.php?id=4)

L’objectiu del servei és Promoure la qualitat de vida de les famílies de persones amb Trastorns d’Espectre Autista (TEA) i promocionar i potenciar l’orientació, l’assessorament i la formació, oferint un espai d’escolta, de reflexió i de suport en el qual explicar explícitament què passa als seus fills i com poder ajudar-los. Per mes informació baixar Pdf informatiu del servei.

Asociación INFORTEA (http://www.infortea.com/)

Una Asociación sin ánimo de lucro, que promueve la Formación en Trastornos del Espectro Autista, formado por diversos profesionales con una amplia experiencia en el tema. Nuestro objetivo: es mejorar la calidad de vida de las personas con TEA (trastornos del espectro autista), de sus familias y de los profesionales que atienden a estos niños, a través de la formación. Desarrollamos cursos de formación dirigidos a: profesionales, familiares de niños con trastornos del espectro autista, o cualquier persona interesada en formarse en el tema, en toda España o en cualquier parte del mundo.

Asociación INFOSAL (http://www.infosal.es/)

La Asociación INFOSAL (Infancia, Formación y Salud) es una Asociación sin ánimo de lucro que nace con el objetivo de ofrecer cursos de formación y el mejor y más avanzado tratamiento a cualquier niño que presente autismo o cualquier trastorno de salud en el ámbito físico o psicológico.

ISEP. Posgrado en Trastornos Autistas (http://isep.es/curso/psicopedagogia/posgrado_en_trastornos_autistas)

El Posgrado en Trastornos Autistas aporta a sus alumnos un discernimiento claro en los aspectos más básicos del autismo: comprensión del trastorno, conocimiento de los signos precoces que apuntan a su desarrollo y que llevan a una detección temprana, elementos de actuación para disminuir la angustia que deriva en las conductas que deterioran la vida diaria de quienes lo sufren, ayuda al reconocimiento de todos los aspectos que envuelven la enfermedad, presentación de diversas aproximaciones terapéuticas bajo el signo común de la comprensión y de los factores relacionales, presentación de los diversos espacios terapéuticos donde se ejerce hoy en día el tratamiento.

Universitat d’Andorra. Trastorns de l’espectre autista (http://www.autea.ad/pdfs/postgrau.pdf)

El Postgrau en trastorns de l’espectre autista té com a objectius actualitzar els coneixements i donar eines pràctiques als professionals que tracten aquest tipus de trastorn.

Universitat de Barcelona. Curs de Postgrau Trastorns de l’Espectre Autista: diagnòstic i intervenció (http://www.ub.edu/ice/postgraus/09-10/2009-10Autisme.pdf)

Aquest postgrau permetrà adquirir els coneixements necessaris per a la comprensió dels trastorns de l’espectre autista (TEA), conèixer els fonaments etiològics, les teories psicològiques i els procediments diagnòstics i d’intervenció actuals. Es pretén formar professionals capacitats per difondre socialment i posar en pràctica el coneixement d’aquests trastorns i la seva atenció dins l’àmbit comunitari (família, lleure, escola, empresa, etc.). L’especificitat d’aquests trastorns requereix d’una formació i actualització permanent per poder proporcionar un alt grau de qualitat en l’atenció a aquestes persones i als seus entorns educatius, familiars i socials. Per això, proposem una formació que respongui a les necessitats educatives i terapèutiques de les persones amb trastorn autista i de les seves famílies. Reflexionarem sobre la dimensió biopsicosocial d’aquests trastorns sense que, de cap manera, desaparegui la persona com a tal i tindrem en compte que, amb independència del seu trastorn, aquesta persona pensa, percep i sent.

Universidad de Cádiz: Intervención educativa con niños y niñas con trastornos del espectro autista (http://www.uca.es/web/servicios/uca_solidaria/contenido/oct09/cursoautismo)

El Servicio de Atención a la Discapacidad de la Universidad de Cádiz, gracias al interés mostrado por parte del alumnado y de todas las personas que trabajan en este ámbito, organiza la VI Edición de este curso en colaboración con la Asociación Autismo Cádiz y la Asociación Asperger Cádiz.